Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

„Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”

Powrót do zdrowia, powrót do pracy!

Projekt pn. „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy” jest realizowany przez PFRON we współpracy z ZUS i CIOP. To program przekwalifikowania zawodowego zapewniający uzyskanie nowych kwalifikacji zawodowych wszystkim tym, którzy z powodu choroby lub wypadku utracili możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu, a chcieliby podjąć inną pracę, adekwatną do zainteresowań i stanu zdrowia. To również szansa dla osób z niepełnosprawnością wrodzoną lub nabytą w okresie rozwojowym, które nigdy nie pracowały i nie mają kwalifikacji zawodowych.

Zapraszamy do projektu wszystkich chętnych, którzy:

  • z powodu choroby lub urazu mają ograniczoną zdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie, ale jednocześnie są w stanie uczestniczyć w rehabilitacji;
  • mają pozytywne rokowania w zakresie przywrócenia aktywności zawodowej i uzyskania poprawy aktywnego funkcjonowania w społeczeństwie;
  • mają motywację do pełnego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym;
  • od samego początku biorą aktywny udział w procesie rehabilitacji.

Nasza grupa docelowa to osoby, które:

  • zakończyły rehabilitację medyczną i mają ustabilizowany stan zdrowia (Ośrodki rehabilitacji kompleksowej nie są szpitalami i nie prowadzą leczenia specjalistycznego);
  • są w stanie podjąć pracę w wymiarze co najmniej 0,5 etatu, po odbyciu procesu rehabilitacji kompleksowej;
  • deklarują podjęcie zatrudnienia, niezależnie od wieku;
  • mają różne rodzaje niepełnosprawności.

To ważne! Nie wymagamy orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

 

12 stycznia 2022
Paweł Perkowski
Czytaj więcej o: „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”

24 grudnia PCPR nieczynne

Uwaga

Informujemy, że 24 grudnia 2021r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku- Kamiennej będzie nieczynne. (Dzień 24 grudnia jest dniem wolnym od pracy przysługującym w zamian za święto 25 grudnia przypadającego w sobotę)

14 grudnia 2021
Paweł Perkowski
Czytaj więcej o: 24 grudnia PCPR nieczynne

Minęły dwa miesiące funkcjonowania Klubu Seniora Nadzieja

Klub Seniora Nadzieja, realizowany przez Bractwo Matki Bożej Miłosierdzia i Powiat Skarżyski – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie rozpoczął działania od września br.

Każdy z uczestników jest objęty Indywidualnym Planem Wsparcia.

Seniorzy spotykają się codziennie czynnie biorąc udział w zajęciach i warsztatach. Do dyspozycji mają: prawnika, psychologa, pielęgniarkę, opiekunów i terapeutów, rehabilitanta. Dodatkowo uczestniczą w warsztatach rękodzielniczych. W najbliższym czasie czeka ich także wyjazd do teatru.

Obecnie do Klubu Seniora zakwalifikowanych zostało 48 osób, w tym 38 kobiet i 10 mężczyzn.

3 listopada 2021
Paweł Perkowski
Czytaj więcej o: Minęły dwa miesiące funkcjonowania Klubu Seniora Nadzieja

Centrum informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością

Program "Opieka wytchnieniowa"

 

UWAGA osoby zakwalifikowane do udziału w Programie „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2021 zostaną niezwłocznie poinformowane o sposobie jego realizacji.

Jednocześnie informujemy, że od 2 do 10 września 2021 r. trwa nabór uzupełniający.

Wypełnione karty zgłoszenia prosimy składać w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku- Kamiennej, Plac Floriański 1 (parter) od poniedziałku do piątku w godz. 7.30- 15.30.

Druki do pobrania poniżej lub w sekretariacie PCPR.

Serdecznie zapraszamy

Adresaci Programu

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do ww. tj. zgodnie z art. 5 i art. 62 tej ustawy.

Zakres działań

Zapewnienie adresatom programu możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa psychologicznego lub terapeutycznego oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/ rehabilitacji/ dietetyki.

Uczestnik Programu nie ponosi odpłatności za usługę specjalistycznego poradnictwa.

Limit dla usługi specjalistycznego wsparcia wynosi 20 godzin.

W przypadku liczby zgłoszonych adresatów Programu przekraczającej możliwości jego realizacji przez Powiat Skarżyski/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku- Kamiennej mogą obowiązywać dodatkowe procedury naboru zgodnie z zapisami Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2021r.

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1134,komunikat-o-ogloszeniu-programu-opieka-wytchnieniowa-edycja-2021

2 września 2021
Paweł Perkowski
Czytaj więcej o: Program "Opieka wytchnieniowa"

Informacja dotycząca realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2021

Informacja dotycząca realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2021

UWAGA

Od 23 sierpnia do 1 września 2021 r. przyjmujemy zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2021.

Wypełnione karty zgłoszenia prosimy składać w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku- Kamiennej, Plac Floriański 1 (parter) od poniedziałku do piątku w godz. 7.30- 15.30.

Druki do pobrania poniżej lub w sekretariacie PCPR.

Serdecznie zapraszamy

Adresaci Programu

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do ww. tj. zgodnie z art. 5 i art. 62 tej ustawy.

Zakres działań

Zapewnienie adresatom programu możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa psychologicznego lub terapeutycznego oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/ rehabilitacji/ dietetyki.

Uczestnik Programu nie ponosi odpłatności za usługę specjalistycznego poradnictwa.

Limit dla usługi specjalistycznego wsparcia wynosi 20 godzin.

W przypadku liczby zgłoszonych adresatów Programu przekraczającej możliwości jego realizacji przez Powiat Skarżyski/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku- Kamiennej mogą obowiązywać dodatkowe procedury naboru zgodnie z zapisami Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2021r.

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1134,komunikat-o-ogloszeniu-programu-opieka-wytchnieniowa-edycja-2021

17 sierpnia 2021
Paweł Perkowski
Czytaj więcej o: Informacja dotycząca realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2021

Klub Seniora Nadzieja

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, iż trwa rekrutacja do projektu Klub Seniora Nadzieja, realizowanego w partnerstwie z Bractwem Matki Bożej Miłosierdzia.

 

Dokumenty rekrutacyjne są dostępne w Biurze Projektu – ul. Wileńska 34 oraz na stronie www.ostrobramska.pl w zakładce: Bractwo MBM→Działalność→Projekty

16 sierpnia 2021
Paweł Perkowski
Czytaj więcej o: Klub Seniora Nadzieja

„OPIEKA WYTCHNIENIOWA”- EDYCJA 2021


 

Informujemy, że Powiat Skarżyski przystąpił do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2021, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Realizatorem tego programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku- Kamiennej.

Ważnym aspektem opieki wytchnieniowej jest wzmocnienie osobistego potencjału członków rodzin, opiekunów zaangażowanych w sposób stały w codzienne wspomaganie osób niepełnosprawnych oraz ograniczenie wpływu na ich kondycję psychofizyczną wiążących się z tym obciążeń.

Opieka wytchnieniowa będzie realizowana w formie specjalistycznego poradnictwa psychologicznego/ terapeutycznego oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/ rehabilitacji i dietetyki dla:

 - 10 osób sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami  z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczeniem równoważnym do wyżej wymienionego,

 - 10 rodziców/ opiekunów dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Przewidziano poradnictwo oraz wsparcie indywidualne i grupowe.

Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie poprzez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku- Kamiennej pod nr 41 252 19 53.

Osoby zainteresowane udziałem w programie serdecznie zapraszamy do kontaktu od poniedziałku do piątku w godz. 7.30- 15.30.

17 maja 2021
Paweł Perkowski
Czytaj więcej o: „OPIEKA WYTCHNIENIOWA”- EDYCJA 2021

Nabór wniosków w ramach programu Aktywny Samorząd w 2021 roku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku-Kamiennej informuje o naborze wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu ,,Aktywny Samorząd” w 2021 roku.

 W ramach MODUŁU I programu ,,Aktywny Samorząd” termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie ustala się od 1.03.2021 r. do 31.08.2021 r.

 W ramach MODUŁU II w/w programu na semestr letni roku akademickiego 2020/2021 termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie ustala się od 1.03.2021 r. do 31.03.2021 r.

Natomiast na semestr zimowy roku akademickiego 2021/2022 nabór wniosków ustala się do 10.10.2021 r.

 Wnioski będzie można składać w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia przygotowanego przez PFRON poprzez platformę SOW pod adresem https://sow.pfron.org.pl/

 Załączniki należy pobrać, wypełnić, a następnie w formie skanu dołączyć przez platformę SOW w trakcie składania wniosku.

 Poniżej przedstawiamy tabelę, która przybliży Państwu obszary wsparcia w 2021 roku

Tabela obszarów wsparcia w 2021 r.

 Pozostałe warunki dofinansowania są szczegółowo opisane na stronie www.pfron.org.pl  w dokumencie pod nazwą: ,,Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu Aktywny Samorząd w 2021 roku”

8 kwietnia 2021
Małgorzata Szumielewicz
Czytaj więcej o: Nabór wniosków w ramach programu Aktywny Samorząd w 2021 roku

Regulamin przyznawania dofinansowania do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 3/2021 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 01.04.2021 r.

6 kwietnia 2021
Paweł Perkowski
Czytaj więcej o: Regulamin przyznawania dofinansowania do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych