Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

WYNIKI CZWARTEJ EDYCJI OTWARTEGO KONKURSU „RODZINA ZASTĘPCZA?- WARTO!”

Wyniki:
Kategoria wiekowa:                                                                                                                                                                                                                        
0-6 lat
1.  Lena Majcher
2.  Filip Mendak
3. Wiktoria Jankowska

7-12 lat
1. Jakub Ślęzak
2.  Kacper Czeski
3.  Grzegorz Jędrzejczyk

13- 18 lat
1. Klaudia Lewocha
2. Jakub Jędrzejczyk
3. nie przyznano


Wyróżnienia specjalne:
1.    Maria Bilska, 6 lat
2.     Zosia Kamińska, 13 lat
3.     Maja Olejarz, 11 lat
4.     Marysia Synosz, 10 lat

Ze względów organizacyjnych informacja dotycząca terminu uroczystego wręczenia nagród zwycięzcom konkursu oraz organizacji wystawy pokonkursowej ukaże się wkrótce.
Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu i zapraszamy do śledzenia kolejnych informacji na naszej stronie internetowej.

17 października 2016
Czytaj więcej o: WYNIKI CZWARTEJ EDYCJI OTWARTEGO KONKURSU „RODZINA ZASTĘPCZA?- WARTO!”

KONKURS: „RODZINA ZASTĘPCZA?- WARTO!”

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w czwartej edycji otwartego konkursu plastycznego i fotograficznego pn. „RODZINA ZASTĘPCZA?- WARTO!”

Zdajemy sobie sprawę, że temat konkursu nie jest łatwy. Tym bardziej liczymy na Państwa wrażliwość i pomysłowość. Mamy nadzieję, że wspólnie przyczynimy się do skutecznej promocji rodzinnej pieczy zastępczej, bo warto!

Cel przyświecający naszej działalności to zapewnienie rodzinnej formy opieki dzieciom, które z różnych powodów nie mogą wychowywać się w rodzinie naturalnej. Pragniemy podkreślić, że jedynie rodzice zastępczy są w stanie stworzyć dziecku najbardziej przyjazne środowisko wychowawcze, oczywiście po prawidłowo funkcjonujących rodzicach biologicznych.

Wszelkich informacji na temat jak zostać rodziną zastępczą udzielamy w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Plac Floriański 1 (parter) od poniedziałku do piątku w godz. 7.30- 15.30.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie, którego Regulamin zamieszczamy poniżej.

Załączniki:

  1. Regulamin konkursu
  2. Oświadczenie o zrzeczeniu się praw autorskich
29 września 2016
Czytaj więcej o: KONKURS: „RODZINA ZASTĘPCZA?- WARTO!”

Zaproszenie dla rodzin zastępczych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku - Kamiennej serdecznie zaprasza  rodziny zastępcze na spotkanie, na którym zostanie poruszony temat - "W poszukiwaniu wystarczająco dobrych rodziców". 

Spotkanie to odbędzie się w naszej jednostce w dniu 18.05.2016r. o godz. 10.30.

20 kwietnia 2016
Artur Malik
Czytaj więcej o: Zaproszenie dla rodzin zastępczych

Poszukiwane rodziny zastępcze

„Dzieci bardziej niż inni potrzebują mieć zupełną pewność, że

są kochane przez tych, którzy mówią, że je kochają”

Michel Quoist

 

 

PCPR w Skarżysku- Kamiennej poszukuje osób chętnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.  Zainteresowanych tą formą pieczy zastępczej zapraszamy po bliższe informacje do naszej siedziby, która mieści się przy Placu Floriańskim 1 (parter) w Skarżysku- Kamiennej lub prosimy o kontakt telefoniczny: 41 25 21 953

Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone osobom, które:

1) dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;

2) nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;

3) wypełniają obowiązek alimentacyjny-  w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;

4) nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;

5) są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;

6) przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

7) zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:

                a) rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,

                b) właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,

                c) wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

2. Pełnienie funkcji rodziny zastępczej niezawodowej lub zawodowej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

3. W przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.

 

Kandydaci na rodziców zastępczych zostaną skierowani do odbycia szkolenia w celu uzyskania kwalifikacji do sprawowania właściwej formy opieki. 

Bezpłatne szkolenia o charakterze zajęć warsztatowych będą odbywać się w grupach. 

Termin rozpoczęcia szkoleń uzależniony jest od skompletowania grupy.  

Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani do pełnienia funkcji rodziny zastępczej po odbyciu właściwego szkolenia otrzymują zaświadczenia kwalifikacyjne.

12 kwietnia 2016
Artur Malik
Czytaj więcej o: Poszukiwane rodziny zastępcze

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminów przyznawania dofinansowania do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz sprzęt rehabilitacyjny

Zarządzenie nr 6/2016

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

z dnia 11.04.2016 roku

w sprawie: wprowadzenia Regulaminów przyznawania dofinansowania do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz sprzęt rehabilitacyjny w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku-Kamiennej.

Wprowadzam:

  1. REGULAMIN  PRZYZNAWANIA  DOFINANSOWANIA DO  ZAOPATRZENIA W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I  ŚRODKI POMOCNICZE W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia
  2. REGULAMIN  PRZYZNAWANIA  DOFINANSOWANIA DO  ZAOPATRZENIA W SPRZĘT REHABILITACYJNY W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia
  3. Tracą moc Zarządzenia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie: nr 5/2015 z dnia 16.03.2015, Zarządzenie nr 3/2016 z dnia 14.03.2016 roku
  4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

  1. Załącznik nr 1, regulamin przyznawania dofinansowania do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze (PDF, 220 KB)
  2. Załącznik nr 2, regulamin przyznawania dofinansowania do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny (PDF, 220 KB)

Wszystkie załączniki zamieszczone powyżej zapisane są w formacie PDF. Do ich otwarcia polecamy programy Foxit Reader lub Adobe Reader. Pobierz program Foxit Reader lub pobierz program Adobe Reader.

11 kwietnia 2016
Artur Malik
Czytaj więcej o: Zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminów przyznawania dofinansowania do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz sprzęt rehabilitacyjny

Zaproszenie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku-Kamiennej serdecznie zaprasza rodziny zastępcze na spotkanie, na którym zostanie poruszony temat – „Co zamiast kary?”. Spotkanie to odbędzie się w naszej jednostce w dniu 19.04.2016r,  o godz. 10.30.

31 marca 2016
Artur Malik
Czytaj więcej o: Zaproszenie

Informacja o dodatku wychowawczym

Informujemy, że od 01.04.2016r. rodziny zastępcze oraz prowadzący rodzinne domy dziecka, w których umieszczone są dzieci do 18 roku życia mogą ubiegać się o wypłatę dodatku wychowawczego w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w przepisach o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Nadmieniamy, iż wypłata dodatku wychowawczego nie jest zależna od dochodu rodziny, ani od ilości przebywających w rodzinie zastępczej dzieci.
Podstawą wypłaty ww. dodatku jest złożenie wniosku na każde dziecko do 18 roku życia przebywające w rodzinie zastępczej w siedzibie PCPR w okresie od 01.04.2016 do 01.07.2016r. Wnioski można pobrać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku-Kamiennej ul. Plac Floriański 1, pok. 28 lub ze strony internetowej www.pcpr.webd.pl.

Załącznik:

  1. Wzór podania o dodatek (PDF, 270 KB)
29 marca 2016
Artur Malik
Czytaj więcej o: Informacja o dodatku wychowawczym

Zaproszenie dla rodzin zastępczych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku - Kamiennej serdecznie zaprasza rodziny zastępcze na spotkanie, na którym poruszony zostanie temat "Jak pomóc dzieciom, by radziły sobie z własnymi uczuciami". Spotkanie to odbędzie się w naszej jednostce w dniu 17 marca 2016 roku o godzinie 10.30

Serdecznie zapraszamy

1 marca 2016
Artur Malik
Czytaj więcej o: Zaproszenie dla rodzin zastępczych

Zaproszenie dla rodzin zastępczych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku - Kamiennej serdecznie zaprasza rodziny zastępcze na spotkanie, na którym poruszony zostanie temat "Jak pomóc dzieciom, by radziły sobie z własnymi uczuciami". Spotkanie to odbędzie się w naszej jednostce w dniu 11 lutego 2016 roku o godzinie 10.00

Serdecznie zapraszamy

18 stycznia 2016
Artur Malik
Czytaj więcej o: Zaproszenie dla rodzin zastępczych